Členská schôdza 23.02.2014

 20.02.2014

Členská schôdza DHZ Kysak sa uskutoční dňa 23.02.2014 o 16 00 hod v hasičskej zbrojnici.

Ďalšie oznamy:

Na ustanovujúcej členskej schôdzi

17.3.2013 

obnovil svoju činnosť

Obecný hasičský zbor Kysak

Záujemcovia o členstvo OHZ sa môžu prihlásiť na čísle 0908973143

alebo e-mailom: dhz.kysak@centrum.sk

Historické fotografie hasičského zboru