Púť k milostivému obrazu Ružencovej Panny Márie v sanktuáriu v Obišovciach

 20.09.2021

 PÚŤ K MILOSTIVÉMU OBRAZU RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE V SANKTUÁRIU V OBIŠOVCIACH.

2. – 3. október 2021

Sobota 2. októbra 2021

15:00 hod - Korunka k Božiemu milosrdenstvu 

  

15:30 hod – FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ SPOJENÁ S ÚVODNOU  SVÄTOU OMŠOU 

                      „celebruje“ - Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

(„pripravuje  ružencové spoločenstvo vo farnosti, Hudobne sprevádza zbor sv. Kataríny Alexandrijskej“)

                            

17:30 hodModlitba Bolestného ruženca spojená s modlitbou chvály.

(„pripraví modlitbové spoločenstvo v Košiciach “)

18:00 hod - Svätá omša spojená s modlitbami za chorých nielen telom, ale aj duchom.  

(„PhDr. Imrich Degro PhD.“)     

19:30 hod - Krížová cesta za rodiny. („ Rodinné spoločenstvo sv. Jozefa v Obišovciach a Kysaku“)       

21:00 hod - Svätá omša za mladých a pre mladých, (Mgr. Tomáš Tupta)  (hudobne sprevádza „Spojený mládežnícky zbor z „Domčeka“ vo Vysokej nad Uhom)      22:00 hod - Eucharistická adorácia (v kostole)

Nedeľa 3. októbra 2021 

05:30 – Slávnostné ranné chvály ku cti Ružencovej Panny Márie + Ruženec svetla

(Ružencové bratstvo z Obišoviec a Kysaku)

06:30 – Svätá omša za Veriacich farnosti Ružencovej Panny Márie 

(Mgr. Michal Harakaľ, farár)

08:00 – Svätá omša za rodiny a za rozpadnuté manželstvá.

09:15 – Fatimská pobožnosť – modlitbu vedie - Mons. Bernard Bober, arcibiskupmetropolita  

10:30 – SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

(„Hudobne sprevádza  Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach“.)

Vysluhovanie sviatosti zmierenia pre pútnikov

Sobota - 15:00 – 21:00

    Nedeľa - 08:00 -12:00 

(Po skončení slávnostnej svätej omše bude požehnanie náboženských predmetov pri vonkajšom oltári)

Všetkých vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie  do Diecézneho sanktuária v Obišovciach.

Púť sa koná vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu za dodržiavania aktuálnych protiepidemiologických  predpisov.


1 2 3 4 5 6 7 8