Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2023

 14.01.2024

Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2023

zrealizované z dotácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023,

programu Obnovme si svoj dom - podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok:

V podveží boli realizované práce v tomto rozsahu:

                     - Dočistenie, tmelenie a retuš plôch primárnej omietkovej vrstvy (68 m2)

                     - Rekonštrukcia zaniknutých plôch primárnej omietkovej vrstvy  (16 m2)

                     - Adjustácia plôch po odstránenom murive (5,6 m2)


1 2 3 4 5 6 7 8