Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2022

 17.01.2023

Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2022:

Odstránenie nevyhovujúcich sekundárnych omietkových vrstiev, upevnenie a konsolidácia odkrytých stredovekých omietkových vrstiev vo vstupnej časti pod vežou (cca 90 m2).


1 2 3 4 5 6 7 8