Odpustová slávnosť v Obišovciach

 27.09.2022


1 2 3 4 5 6 7 8