Reštaurovanie bočného oltára Panny Márie v kostole sv. Kataríny Alexandrijskej za rok 2018

 11.12.2018

V roku 2018 boli začaté reštaurátorské práce bočného oltára Panny Márie Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Kysaku z príspevku z grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške 8.000 €. Spoluúčasť obce Kysak bola vo výške 873 €.

Zámer na rok 2019:

Ukončenie reštaurovania, prevoz a montáž bočného Oltára Panny Márie.


1 2 3 4 5 6 7 8