Detský tábor pre deti 2019

 03.08.2019

Evanjelický a.v. cirkevný zbor Obišovce s podporou obce Kysak a Obišovce

pripravuje aj tohto roku

detský tábor pre deti do 12 rokov na Borde

v blízkosti Košického Klečenova. Ide o 5-dňový tábor s názvom: Boží vlak.

Termín tábora: 12. - 16.8.20191 2 3 4 5 6 7 8