Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2021

 17.01.2021

Reštaurátorské práce na interiéry Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 2021

Ukončené reštaurovanie fragmentov maliarskej výzdoby v lodi kostola, dočistenie, tmelenie a retuš vrstvy s maliarskou výzdobou (cca 12 m2).


1 2 3 4 5 6 7 8