Zájazd do Banskej Štiavnici, Želiezoviec a Pozby Studnička

 10.09.2018

Zájazd Kysak - Banská Štiavnica – Želiezovce – Pozba Studnička

13. – 16. september  2018

13.9. – Banská Štiavnica – Kalvária, mesto -  Dvory nad Žitavou

14.9. – Želiezovce, prehliadka mesta – múzeum Franza Schuberta, ochutnávka Sacherovej torty, kaštieľ, kostol.

        – večer sv. omša a koncert zboru sv. Kataríny Alexandrijskej v obci Branovo

15.9. – Pútnické miesto Studnička Pozba – účinkovanie zboru sv. Kataríny Alexandrijskej na sv. omši,

16.9. – hodová sv. omša – účinkovanie zboru sv. Kataríny Alexandrijskej na slávnosti povýšenia kríža na Kalvárii v Dvoroch nad Žitavou,


1 2 3 4 5 6 7 8